Privacy reglement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondzorg Tridenzo streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacy reglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.