Reguliere behandelingen


15 december 2020
Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin wij leven wil ik u informeren waarom goede en tijdige mondzorg van belang is en informeren over de veiligheid in onze praktijk.  Belangrijk voor u is dat alle mondzorgpraktijken ook na het afkondigen van de 'harde lockdown' open blijven. Mondzorg Tridenzo is volledig toegerust om elke vorm van mondzorg te verlenen aan patiënten die naar alle waarschijnlijkheid niet besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Er zijn wel zaken waar u rekening mee moet houden.
 
Gezondheidsvragen voor een afspraak
Indien u belt voor een afspraak zal de balieassistente u de navolgende gezondheidsvragen stellen. Daarna kan pas een afspraak worden gemaakt. Als die niet op dezelfde dag is, zal kort voor uw afspraak nogmaals naar uw gezondheid worden gevraagd. 
Indien u een van de navolgende vragen met JA beantwoord, dan zijn wij genoodzaakt om uw behandeling uit te stellen:
  •  Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich gezond?
Mondkapjes
Een mondzorgpraktijk wordt niet gezien als een publieke binnenruimte: mondkapjes zijn daarom niet wettelijk verplicht. Maar wij vragen u eentje te dragen in de wachtkamer. Algemeen geldt: gooi voordat u de behandelkamer betreedt een éénmalig te gebruiken exemplaar weg bij het restafval; een wasbaar mondmasker bergt u zo steriel mogelijk op, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje. Was vervolgens uw handen en betreed dan pas de behandelkamer. Reinig na de behandeling weer uw handen. Zet een nieuw wegwerpmasker of schoongewassen exemplaar op en verlaat dan de praktijk.
                      
                    
Hoe zit het met de veiligheid in de praktijk
Mondzorgpraktijken voldeden altijd al aan de hoogste hygiënestandaarden: medische mondkapjes gebruiken, handen desinfecteren en het schoonmaken van instrumenten zit in de natuur van mondzorgverleners. In de behandelkamer ziet u geen veranderingen. Wel wordt u bij het betreden van de praktijk gevraagd wordt uw handen te desinfecteren of te wassen. En daarna nergens meer aan te zitten. Probeer dus ook van uw mondkapje en telefoon af te blijven. 

Heeft u een probleem in uw mond?
Heeft u kiespijn of voelt u iets in uw mond? Blijf er niet mee doorlopen, maar bel ons gewoon op. Doe dat bij pijn meteen 's morgens vroeg, want zo heeft u de grootste kans dat u dezelfde dag nog kan worden geholpen.

Tot slot. Onze assistenten, collega tandartsen en ik hopen u snel weer te zien in onze moderne en veilige praktijk Mondzorg Tridenzo. Tot binnenkort in onze praktijk.

Uw tandarts


Goce Gjorgjioski