Tandprothetiek
De  tandprotheticus voor iedereen met een gebitsprothese of klik gebit
Als u merkt dat uw gebitsprothese niet goed meer zit, of als het tijd wordt voor een nieuwe gebitsprothese. 
Samen met de tandprotheticus  werkt u bij TRIDENZO aan een goede passende gebitsprothese.
Tijdens het eerste consult bespreekt zij samen met u, haar bevindingen en geeft hij uitleg over de mogelijkheden van een nieuwe gebit. Wanneer u onlangs een nieuwe prothese heeft, doet u er verstandig aan, jaarlijks op controle te gaan. Uw kaak slinkt, wanneer u er geen implantaten of eigen tanden meer in heeft. De gebitsprothese kan daardoor niet passend meer zijn. Samen met u kijkt zij naar een behandelplan en vraagt zij een machtiging aan. Bij het opstellen van het uiteindelijk behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, situatie en mogelijkheden.

Wanneer gaat u naar de tandprotheticus:
  • Wanneer u een prothese heeft of een gaat krijgen.
  • Alle mogelijke reparaties, scheuren en breuken.
  • Wanneer er voedselresten onder de prothese komen
  • Wanneer de prothese klapt of makkelijk beweegt.
  • Wanneer u kleefpasta nodig heeft
  • Wanneer een een frame of gedeeltelijke prothese wilt
  • Implantaat protheses, klik gebit

Een nieuw kunstgebit?
Wie met een nieuwe prothese te maken krijgt, zal altijd even moeten wennen aan de prothese. De tandprotheticus geeft in de beginperiode begeleiding en advies, waardoor het wennen aan de nieuwe prothese zo soepel mogelijk verloopt.
Wanneer u denkt dat een klik gebit iets voor u is, dan kan de tandprotheticus u daar al een eerste uitleg over geven. Samen met de implantoloog kan er gekeken worden of dat een passende oplossing is voor u. 

Een volledige gebitsprothese wordt na goedkeuring, vergoed door uw verzekering. Omdat dit vanuit uw basisverzekering gedekt wordt, moet u wel rekening houden met uw eigen bijdrage en eigen risico.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u wanneer er problemen zijn met uw prothese, u snel geholpen wilt worden.  Wij hebben geen wachtlijst. U kunt direct bij ons terecht!