Huisreglement
Op deze pagina kunt u ons huisreglement en verdere informatie vinden die van belang kunnen zijn als u bij ons patiënt wilt worden maar ook als u bij ons al patiënt bent.
 
Aanmelding patiënt
Bij uw eerste bezoek aan de praktijk vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Tijdens dit bezoek (consult of intake) bespreken wij uw wensen en/ of klachten en voeren wij een mondonderzoek uit.  Als een aanvullend onderzoek noodzakelijk  is, maken wij eventueel gebitsmodellen, röntgenfoto’s en kleurenfoto’s. Afhankelijk van onze waarnemingen stellen wij een individueel behandelplan voor u op. Het kan voorkomen dat er meerdere behandelmogelijkheden zijn. Als blijkt dat uw mond gezond is en er geen behandeling nodig is, maken wij met u een afspraak voor reguliere controles. Indien een behandeling nodig is, wordt het persoonlijk behandelplan met u besproken tijdens uw eerste of tweede bezoek, waarin wij samen met u bepalen welke behandeling voor u de juiste keuze is.
Afspraken
Wanneer u als patiënt bent aangemeld maken wij een eerste (controle)afspraak. Indien blijkt dat u vervolgafspraken nodig heeft, krijgt u van ons een afsprakenkaart met daarop uw afspraakgegevens genoteerd. Indien de tandarts dit medisch noodzakelijk acht, kan de reguliere controle plaatsvinden door de tandarts in duo behandeling met gebitsreiniging door de mondhygiëniste of de (paro) preventie assistente. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraken. Verder dient u bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen om uw identiteit vast te stellen.
Wijzigen van de afspraak
Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te kunnen komen is het mogelijk deze te wijzigen via onze balie assistente. Het is wel belangrijk dat u dit tijdig doet zodat wij de voor u gereserveerde tijd kunnen gebruiken om andere patiënten te helpen. Als u te laat uw afspraak wijzigt of uw afspraak niet nakomt, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Om problemen te voorkomen adviseren wij u daarom uw afspraak minimaal 2 werkdagen van tevoren te wijzigen.
Spoedgevallen
Bij spoedeisende hulp (tandletsel, zwelling, hevige pijn) kunt u ons bellen tijdens onze reguliere openingstijden (elke werkdag van 08:00 – 17:00 uur). Belt u buiten onze openingstijden, luistert u dan ons antwoordapparaat af zodat u hoort met welke dienstdoende tandarts in de regio u contact kunt opnemen.
Persoonsgegevens
Om u goed te kunnen helpen is het van belang dat u ons tijdig informeert over wijzigingen van uw persoons- en contactgegevens (huisadres, telefoonnummer en e-mailadres) of van uw verzekeringsgegevens. Ook als u bijvoorbeeld onlangs bij een medisch specialist bent geweest of er een verandering in uw gezondheid en/ of medicatie is, geeft u dit dan aan tijdens uw eerstvolgende bezoek. U heeft recht op een nauwgezette bescherming van uw persoonsgegevens en daarom behandelen wij uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website www.mondzorgtridenzo.nl.
Betaling van behandelkosten
De kosten voor de behandelingen declareren wij via onze factoring service Netpoint  bij uw zorgverzekeraar. Indien uw kosten geheel of gedeeltelijk niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed ontvangt u een betaalverzoek van Netpoint met het door u te betalen bedrag. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om na de behandeling en zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar of  Netpoint de behandelkosten direct af te rekenen bij de balieassistente. Wij geven voorkeur aan contactloze betaling, maar in uitzonderlijke situaties is contante betaling van bedragen tot maximaal € 250 mogelijk.
Klachtenregeling
Hoewel wij vinden dat onze patiënten met de best mogelijke zorg geholpen dienen te worden kan dit door u als patiënt toch anders worden ervaren. Bent u niet tevreden met onze zorg, laat het ons dan zo spoedig mogelijk mondeling, telefonisch of per mail weten, zodat wij met u hierover in gesprek kunnen gaan. U kunt uw klacht mailen naar administratie@tridenzo.nl. Patiënttevredenheid vinden wij erg belangrijk en daarom is ons streven uw klacht samen met u op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u altijd gebruik maken van de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), waarbij wij zijn aangesloten. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Praktijkruimte
 
  • Mobiele telefoon. Graag op stil-modus te zetten in onze wachtruimte en/of behandelkamers;.
  • Rookverbod. In de gehele praktijk geldt een rookverbod;
     
  • Huisdieren. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Afspraken voor mensen met een hulphond worden aan het einde van de werkdag gepland;
     
  • Aansprakelijkheid. Mondzorg Tridenzo is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijkruimte of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen en/of bezittingen van patiënten en overige bezoekers.

Calamiteiten
Bij calamiteiten dienen patiënten en medewerkers de praktijkruimte via de kortste weg te verlaten en zich te melden bij de bedrijfshulpverlener (praktijkpersoneel herkenbaar aan de letters BHV op het naamplaatje)  op het verzamelpunt aan de overkant van de parkeerplaats. U dient de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener, overig praktijkpersoneel of de bevoegde instantie (brandweer, politie) strikt op te volgen.
Ontruimingsplattegrond
Ontruiming van de praktijk bij een calamiteit vindt plaats conform het ontruimingsplan. Op drie plaatsen treft u in de praktijk een ontruimingsplattegrond aan.
Disclaimer
Alle informatie op onze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en ondersteuning. Daarom kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Mondzorg Tridenzo zal de geboden informatie up-to-date houden en maakt tevens gebruik van betrouwbaar geachte bronnen. Desalniettemin kunnen wij niet garant staan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie op onze website.